Διοίκηση

Διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος:
Κουλουβάκος Βασίλης
Αντιπρόεδρος Α':
Χαραμής Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος Β':
Μαραγκός Νικόλαος
Γραμματέας:
π. Κρυπωτός Κωνσταντίνος
Ταμίας: 
Γάγκας Νεκτάριος
 Μέλη:
Σταματάκος Αναστάσιος
Χούτρης Παρασκευάς
Κουράκος Παναγιώτης
Αναπληρωματικά μέλη:
Τσαφατίνος Δημήτριος
Αγγελάκου Παναγιώτα